KAEVIKURAKETISED - UPRENT

Kraavitoestussüsteemid tagavad ohutu töö kraavides ja ehituskaevendites. Süsteeme kasutades on võimalik rajada torustikke, paigaldada pumbajaamu ja muid kommunikatsioone ning teha maa-aluseid parandustöid avariiolukorras.