PÕHJAVEE OHJAMINE UPRENT

UPRENT pakub kuivendamislahendusi, mis hõlmab lisaks seadmete rendile ka projekti täisarendust. Projekti täisarendus hõlmab andmete täpset kogumist ja projekti kavandamisetappi, millele järgneb kõige sobivamate seadmete ja pumbasüsteemide valimine vastavalt geoloogilise hindamise tulemustele kliendi määratud vajaduste ja soovide põhjal.

UPRENTi pakutavatel kuivendamislahendustel on järgmised eelised:

  • Põhjavee taseme kindlakstegemine ja jälgimine (mõõtmised kindlal ajal)
  • Vooluhulga ja keemilise koostise mõõtmised
  • 24/7 järelevalve ja ülesande täitmine
  • Väljatõmmatud põhjavee ära juhtimine suurel kaugusel ja selle tühjendamine kõrvalasuvate territooriumide pinnasesse
  • Põhjavee puhastamine (tahked osakesed, keemilised elemendid ja nafta)
  • Geoloogilised ja hüdrogeoloogilised mõõtmised

Pärast kõige sobivamate seadmete valimist ja projekti juhtimiskava väljatöötamist on väga oluline valida õige tehnoloogia, mida konkreetse veetustamise projektis kasutama hakatakse. Kui pumbasüsteem on olemas, katsetatakse süsteemi suutlikkust ja ennetatakse vaakumikao riskid.

Kõige tavalised põhjavee taseme kontrollimise lahendused ehitussüvendites:

  • Vertikaalse nõelfilterkuivendussüsteem on kõige populaarsem lahendus, mida kasutatakse vee väljatõmbamiseks homogeensest ja kergesti läbitavast põhjavee pinnasest. Vaakumiga tekitatud hõrendus nõelfiltri ümber suudab vedelikku kiiremini koguda kui kogutaks gravitatsiooni jõul.
  • Vertikaalne äravoolusüsteem sobib üheaegseks põhjavee väljajuhtimiseks erinevatelt tasemetelt. See lahendus võimaldab ehitussüvendites säilitada stabiilsed servad ning juhtida vesi edukalt ära kõikidelt pinnasetasanditelt üheaegselt. See on väga sobiv lahendus mittehomogeensete pinnaste puhul, kus pinnase tasemed juhivad põhjavett puudulikult.
  • Horisontaalne äravoolusüsteem paigaldatakse enamikel juhtudel ehitussüvendi alusesse, asendades nii pinnasetasandit, mis juhib põhjavett puudulikult. Pumpamistulemuse parandamiseks saab horisontaalset äravoolusüsteemi kombineerida vertikaalse äravoolusüsteemiga, mis võimaldab pinnavett kiiremini koguda.
  • Puuraugusüsteemi kasutatakse objektide kuivendamiseks alates -8 m sügavustest ning üle 6-kuuliste pikaajaliste projektide puhul, mis on väga kulutõhus lahendus. Tänu võimalusele pumbata vesi otse puuraugu alumisest punktist, mis asub mitme meetri sügavusel, on võimalik saavutada väga madal amortisatsioonikõver, tagades nii põhjavee vajaliku taseme ehitusplatsil väga väheste ja harvade puuraukudega.