KARJÄÄRIDE PUMPAMISLAHENDUSED UPRENT

Kaevandamisel ja veealuste mineraalide kaevandamisel kasutatakse UPRENTi põhjasüvendajaid. Iga kliendi vajaduste, objekti eripära ja tehniliste võimaluste hindamise põhjal pakume kõige tõhusamad lahendused kaevandamiseks, maavarade väljakaevamiseks, mis on vajalikud eesmärgi saavutamiseks.

UPRENTi pakutavatel karjääride pumpamislahendustel on järgmised eelised:

  • Suurim mobiilne bagerdajate valik Ida-Euroopas
  • Bagerdamist ja pumpamistöid saab teha nii töötavates karjäärides kui ka alles avatavates karjäärides
  • Elektrilised ja hüdraulilised bagerpumbad, tarvikud ja täiustused võimsuse suurendamiseks
  • Põhjasüvendaja paigaldamine 8 tunniga, mobiliseerumisaeg lühike
  • Andmed väljakaevandava materjali koguse kohta reaalajas

Pakume kiiret seadmete kohaletoimetamist ja paigaldamist, samuti nõustamist ja soovitusi tööprotsessi kohta. Meie personali kogemused, teadmised ja oskused tagavad kaevandustööde ja maavarade kaevandmise tõhususe nii kergesti ligipääsetavates kohtades kui keerulistes oludes. UPRENT teostab ka sadamate, tiikide, järvede, kanalite, jõesängi, veevarustuspunktide, muulialuste süvendamist ning muda ja muu paksu ja tihenenud sette eemaldamist.

Näited UPRENTi süvenduslahenduste materjalide kohta:

  • Liiv ja saviliiv
  • Kruus ja väikesed kivid
  • Järvemuda
  • Biomassi sete jõepõhjas, järvedes ja karjäärides
  • Tootmises tekkivad kihistunud setted

Tööstuslikus tootmises tekkivad jäägid ja praak