UPRENT pakub erinevaid kanalisatsiooni pumpamis- ja möödajuhtimislahendusi. Kanalisatsioonisüsteemi ümberehitustöödel, kui vihma- või reoveesüsteemi pole võimalik sulgeda, peab selle teatud punktide vahel ümberehitamisel olevatest lõikudest mööda juhtima.

UPRENTi pakutavatel kanalisatsiooni möödajuhtimise lahendustel on järgmised eelised:

 • Põhjavee taseme kindlakstegemine ja jälgimine (mõõtmine kindlal ajal)
 • Mahuti torustikus asuva vedeliku taseme jälgimine
 • 24/7 järelevalve ja ülesande täitmine
 • Pumbasüsteemi hüdraulilise koormuse simulatsioon
 • Ulatuslik tühjendustorude läbimõõtude ja materjalide valik
 • Pumbasüsteemi kiire ja dünaamiline paigaldamine ja lahtimonteerimine

Kanalisatsiooni möödajuhtimise projekte tehakse enamasti linnapiirkondades kanalisatsioonisüsteemi ümberehitustööde käigus, aga ka kanalisatsioonisüsteemi avariiolukordade puhul. Alati töötatakse välja ja kohaldatakse kõige sobivamat lahendust hüdraulika põhimõtete järgi, kuid avarii- ja päästetööde korral pakutakse ajaliste piirangute tõttu kõigepealt väljatöötatud universaallahendusi.

UPRENTi möödajuhtimise täislahenduste alused:

 • Lahenduse määramine – UPRENTi eksperdid annavad nõu ja valivad kõige tõhusama lahenduse koos kõige sobivamate seadmetega meie kogemuste põhjal kanalisatsioonisüsteemide möödajuhtimise projektide teostamisel juba alates 2010. aastast.
 • Möödajuhtimissüsteemi projekteerimine – süsteemi kavandamine vastavalt üldtunnustatud standarditele ja projekti omadustele.
 • Projekti koordineerimine – koordineerimine pädevate ametkondadega, et tagada ohutu töökeskkond ja projekti nõuetele vastavus.
 • Süsteemi täielik paigaldus – UPRENTi meeskond tarnib ja paigaldab seadmed ning monteerib need pärast projekti valmimist ka lahti.
 • Projekti järelevalve – 24/7 toimub pidev jälgimine nii objektil kui eemalt, et tagada süsteemide ja seadmete nõuetekohane töö.