Caprari pumps Uprent Estonia

Caprari

Selle tööratta kuju koos laia läbipääsuteega tahkete osade jaoks tagab ummistusvaba töö. Caprari sukelpump ühendab maht- ja tsentrifugaalpumba omadused. See teeb need sukelpumbad väga sobivaks mitmesuguste keskkondade – puhtast veest ja heitveest kuni suuri osiseid ning isegi jäiku kiude sisaldavate viskoossete vedelikeni – pumpamiseks.

 • Tootlikus kuni 2800 m3/h
 • Tõstekõrgus 2 kuni 67 m
 • Käitleb tahkeid osiseid läbimõõduga kuni  164 mm
 • Suur tõhusus – kruvi/tsentrifugaaltiiviku tekitatud sujuv vool ja väike turbulents hoiavad hüdraulilised kaod minimaalsena. Tulemuseks on pumpamisefektiivsus, kuhu ei küüni ükski teine ummistusvaba pump.
 • Ummistusvaba töö – – ummistuste puudumine tähendab minimaalset tähelepanu ja hooldamist.
 • Rahulik töö väldib õrnade tahkete esemete kahjustumist.
 • Väike nõutav kavitatsioonivaru aitab imirõhu vähenemisel hoida paksu muda ja suured tahked osised liikumises.
 • Positiivse rõhuga sissetõmme võimaldab pumbal töötada paksu mudaga.
 • Kulumiskindel konstruktsioon koos  suure kroomisisaldusega malmist (Brinelli kõvadus 550) tööratta ja väliselt reguleeritava imitihendiga.
 • Muda, lobri, puhastamata reovee ja bentoniidi pumpamine
 • Vee pumpamine jõgedes, kanalites ja tiikides
 • Tööstusreovee pumpamine
 • Süvendusjäägid
 • Tahkete osadega saastunud vedelikud, näiteks muda ja savi
 • Veeärastuseks kanalisatsioonist
 • Reovee möödajuhtimiseks
 • Ajutistes pumpamispaigaldistes
 • Pumpamiseks suurel imikõrgusel või pikkade imitorudega
 • Õhku ja gaase sisaldavate vedelike pumpamiseks
 • Avatud veeärastuseks
 • Ehitusobjektide ja lüüside dreenimiseks
 • Päästetöödeks ja laevade ballastimiseks

Lisaks veele pumpab Caprari pingutusteta ka viskoosseid vedelikke. Probleemi ei kujuta tahked osised ega pikad kiud. Õrnade asjade, nagu juur- ja puuviljade pumpamisel tõendab Caprari tööratas oma ainulaadset kontseptsiooni. Lai vaba läbipääs ja tööratta rahulik töö sobivad ideaalselt tervete juur- ja puuviljade, nagu õunte, sidrunite, virsikute, ubade ja seente transportimiseks. Märkimisväärselt vähenevad toodete kahjustumisest tingitud kaod. See teeb Caprarist sobiva alternatiivi tavalistele konveieritele ja tõstukitele. Eelnevast vähem oluline pole ka see, et Caprari on äärmiselt sobiv liha ja linnuliha käitlemiseks, näiteks tapamajajääkide, vere, soolikate, jalgade, peade ja linnusulgede töötlemiseks.

Cappari pumps uprent

Vt samuti