Детали

Мощност фазы 1 / 3

Расход топлива

1 l/h

Noise lvl

96 Lwa