MG 10000 SSK

Категория:

Детали

Мощност фазы 1 / 3

Tопливо

Diesel

Расход топлива

2.9 L/h

Топливный бак

30 l

Двигатель

Kubota D722E

Noise lvl

89 Lwa