MG 10000 SSK

Категория:

Детали

Мощност фазы 1 / 3

Noise lvl

89 Lwa