Projektid

UPRENT on mitmesuguste pumpamisprojektide usaldusväärne partner. Meie kogemused ja teadmised ning parima kvaliteediga ulatuslik seadmepark lubab meil efektiivselt ellu viia keerulisi pumpamisprojekte. Pärast iga konkreetse projekti andmete hindamist soovitame kõige sobivamat pumpamislahendust, tarnime seadmed ehitusplatsile, paigaldame pumpamissüsteemid ja tagame tehnilise hoolduse.

Tilgu sadama ehitus

Ilmandu, Harjumaa
Uprent OÜ aitas pumpadega Tilgu sadama ehitamisel akvatooriume tühjendada ja tühjana hoida. Kasutatud seadmed 1x Pump Pioneer 2xPump BA150E 80m...

Salmistu sadama ehitus

Salmistu, Harjumaa
Uprent OÜ pump aitab tühjendada Salmistu sadama akvatooriumi uue sadama ehituse ajal. Kasutatud seadmed Pump BBA BA150 E 20m survevoolikut...

Röamäe karjääri veetaseme alandamine

Järva maakond
Juhtum Röamäe kruusakarjääri veetaseme alandamine võimaldamaks Tallinn- Tartu maantee III lõigu rajamiseks ekskavaatorite abil materjali kaevandadamist.   Kasutatud seadmed 2x...

Balticconnectori gaasitoru ehitustööd

Juhtum Balticconnector on kahesuunaline gaasitrass, mille rajamise eesmärgiks oli ühendada Soome ja Baltikumi gaasivõrgud. Trassi rajamist alustati 2018. aastal ning...

Põhjavee langetamine eramu ehitusel Vilniuses, Bebru tänaval

Vilniuses

Põhjavee langetamiseks eramu ehitusel Vilniuses, Bebru tänaval, Uprent osutas põhjavee alandamise teenuseid.

PURTSE JÕE JÄÄKREOSTUSE LIKVIDEERIMINE

Purtse, Ida-Virumaa
Juhtum Jääkreostuse eemaldamine, mille tekitasid põlevkivitehased aastatel 1930-1980. Puhastustööd on Eesti mõistes ainulaadsed, sest eelnevalt ei ole kordagi tegeletud nii...

VESKIMETSA- KOPLI/VOLTA ÕHULIINIDE ASENDAMINE MAAKAABLIGA

Tallinn, Eesti
Juhtum Projekti eesmärk oli asendada Tallinna linna läbiva Veskimetsa- Kopli ja Veskimetsa- Volta 110kV õhuliin maakaabliga. Kasutatud seadmed 3 tõstetavate...

KALARANNA SADAM

Tallinn, Eesti
Juhtum Enne mereäärse Kalaranna elamukvartali ehitust, tuli korda teha selle ühel küljel asuv vana ja lagunenud sadam. Sellejaoks oli vaja...

KANALISATSIOONI MÖÖDAJUHTIMINE KADAKA PUIESTEEL

Tallinn, Eesti
Juhtum Tallinna Vesi kuulutas 2019. aasta detsembris välja hanke Kadaka puiestee kanalisatsioonitorustiku avariiremondiks. Sama aasta augustis juhtus sellel lõigul suuremõõtmeline...

KÜTUSE – JA GAASISEKTORI MÖÖDAVOOLUTORUSTIK

Poola, Kramarzówka

Frakkimistoimingu turvalisuse tagamiseks kildagaasi puuraukudes vajas meie klient suure tõhususega pumpasid. Puhas vesi oli vaja juhtida tehismahutist, etappide kaupa, kindla ajavahemiku jooksul, 500 m kaugusele kõrguste vahe juures rohkem kui 7 meetrit. Vesi oli vaja enne pumpamist suletud režiimis töötavate pumpade abil tõhusalt segada happelise ainega. Seadmed:

HÜDROTERMILISE PUIDUTÖÖTLEMISE MAHUTI PUHASTAMINE

Riia, Läti

Suurim vineeritootja, Latvijas Finieris, teeb igal aastal madalhooajal tehnoloogilise pausi. Väikeste tootmismahtude juures tehakse sel ajal korralised hooldustööd, ennetavad remonditööd ja erinevate mahutite ja hoidlate puhastustööd. UPRENTile pakuti osalemist palkide eelleotusbasseini puhastamisel.

AJUTISE ELEKTRIVARUSTUSE LAHENDUSED „KUBANA” MUUSIKAFESTIVALIL

Riia, Läti

“KUBANA” muusikafestival toimub Riia kesklinnas kogu maad läbiva suurima jõe saarel. Festivali ajal esineb palju artiste erinevatel lavadel mitme päeva jooksul ning nad lahutavad publiku meelt erineval moel. UPRENTi osa festivalil on tagada festivali ajal elektrivarustus lavadel, meelelahutuspunktides ja kogu ürituse territooriumil.

AJUTISE ELEKTRIVARUSTUSE LAHENDUSE PAKKUMINE “STARO RIGA 2016” VALGUSFESTIVALI AJAL

Riia, Läti

Riia linnavalitsus korraldab koostöös partneritega GACO SIA ja NA SIA suurejoonelist ja ulatuslikku valgus- ja helifestivali “Staro Riga”. Festivalinädala ajal seatakse Riias erinevatesse kohtadesse hoonete seintele ja muudele linnaelementidele audiovisuaalseid installatsioone, projektsioone ja 3D visualisatsioone. Arvestades festivali lühikest aega, tuleb iga punkt varustada ajutisest toiteallikast – elektrigeneraatorist – pärineva elektrivarustusega.

PARVLAEVA PÄÄSTETÖÖD

Tallinn, Eesti

Päästetööde korral on kliendi peamine kriteerium reageerimisaeg. Sel juhtumil tuli päästa vee alla vajunud parvlaev, et vältida selle täielikku uppumist. Arvestades pingelist olukorda ja ajapiirangut, pakkus UPRENT kliendile lahendused, mida on kasutatud analoogsetes olukordades aja kokkuhoiu eesmärgil, vähendades võimalikult palju arutlusteks, projekti väljatöötamiseks ja õigete seadmete valimiseks kuluvat aega.

KANALISATSIOONI MÖÖDAJUHTIMINE

KANALISATSIOONI MÖÖDAJUHTIMINE RIIAS

Riia, Läti

Ettevõte OSTAS CELTNIEKS SIA võitis pakkumuse tsiviilehituse taristu ehitamiseks Lätis, Riias, NEW HANZA CITY multifunktsionaalses pargis. Uute tehnokommunikatsiooniliinide lõigud tuli ühendada olemasoleva kanalisatsioonsüsteemi põhitorustikuga. Kanalisatsiooni sisenemisava vabastamiseks tsiviilehituse taristutööde tegemiseks tuli rajada kanalisatsioonisüsteemi põhikollektori möödaviik.

KÕRGEPINGE ELEKTRILIINI EHITUSKOHA KUIVENDAMINE

Poland, Olsztyn-Sczytno-Ostroleka

Meie klient “Aldesa Nowa Energia” Sp. z o.o. võitis ühe suurema kõrgepinge elektriliini ehitamisprojekti pakkumuse Poolas, millega kaasnes vajadus spetsialisti abi järele “0 tsükli” ehitusetapis. Päring esitati järgmiselt – tagada objekti kuivendamine 400 kV kõrgepinge elektriliini postide alusrajatistele Poolas Ostrołęka ja Olsztyn Mątki piirkonnas 140 km elektriliini ehitustööde käigus, mis hõlmas üle 200 ehitussüvendi. Töövõtja peab projekti käigus vajaduse korral tagama seadmete paigaldamise, jälgimise ja tankimise ning tehnilise nõustamise.