Projektid

UPRENT on mitmesuguste pumpamisprojektide usaldusväärne partner. Meie kogemused ja teadmised ning parima kvaliteediga ulatuslik seadmepark lubab meil efektiivselt ellu viia keerulisi pumpamisprojekte. Pärast iga konkreetse projekti andmete hindamist soovitame kõige sobivamat pumpamislahendust, tarnime seadmed ehitusplatsile, paigaldame pumpamissüsteemid ja tagame tehnilise hoolduse.

Paljassaare kaldakaevu tühjendamine

Tallinn, Eesti
Paljassaare kaldakaevu renoveerimisel oli Uprent oma tehnikaga abiks kaldakaevu tühjendamisel ja veetaseme all hoidmisel.   Kasutatud seadmed 1x Pump AFEC TP-475,...

Kaeviku kuivendamine nõelfiltrite abil

Tallinn, Eesti
Aitame ehitajal nõelfiltrite abil kuivendada tulevase koolihoone vundamendi kaevikut.   Kasutatud seadmed 1x Elektriline pump GEHO ZD900 1x pump Impulse...

Maapinna kuivendamine Meistri tänava torutööde ajal

Tallinn, Eesti
Uprenti nõelfiltrite komplekti kasutati maapinna kuivendamiseks torutööde ajal.   Kasutatud seadmed 1x pump Impulse Yamuna IP-75 60x PVC nõelfiltrid

Kaeviku rakised Kalevi staadionil

Tallinn, Eesti
Uprenti kaeviku rakiseid kasutati Kalevi staadionil, kus remonditi staadioni alust läbiva reovee- ja Ülemiste järve puhastusjaama ülevoolu kollektorit.   Kasutatud...

Maapinna kuivendamine elamurajooni ehitamisel

Tallinn, Eesti
Uprenti renditehnikat kasutati Vikimõisa elamurajooni ehitamise alguses väga märja maapinna kuivendamiseks.   Kasutatud seadmed 2x pump Impulse Yamuna 1x pump...

Kaeviku rakised Poska tänava remonditöödel

Tallinn, Eesti
Poska tänava torustiku vahetuse käigus olid Uprenti rakised kasutusel, et tagada ehitajate turvalisus kaevikus.   Kasutatud seadmed 28 meetri kogupikkuses...

Tilgu sadama ehitus

Ilmandu, Harjumaa
Uprent OÜ aitas pumpadega Tilgu sadama ehitamisel akvatooriume tühjendada ja tühjana hoida. Kasutatud seadmed 1x Pump Pioneer 2xPump BA150E 80m...

Salmistu sadama ehitus

Salmistu, Harjumaa
Uprent OÜ pump aitab tühjendada Salmistu sadama akvatooriumi uue sadama ehituse ajal. Kasutatud seadmed Pump BBA BA150 E 20m survevoolikut...

Röamäe karjääri veetaseme alandamine

Järva maakond
Juhtum Röamäe kruusakarjääri veetaseme alandamine võimaldamaks Tallinn- Tartu maantee III lõigu rajamiseks ekskavaatorite abil materjali kaevandadamist.   Kasutatud seadmed 2x...

Balticconnectori gaasitoru ehitustööd

Juhtum Balticconnector on kahesuunaline gaasitrass, mille rajamise eesmärgiks oli ühendada Soome ja Baltikumi gaasivõrgud. Trassi rajamist alustati 2018. aastal ning...

Põhjavee langetamine eramu ehitusel Vilniuses, Bebru tänaval

Vilniuses

Põhjavee langetamiseks eramu ehitusel Vilniuses, Bebru tänaval, Uprent osutas põhjavee alandamise teenuseid.

PURTSE JÕE JÄÄKREOSTUSE LIKVIDEERIMINE

Purtse, Ida-Virumaa
Juhtum Jääkreostuse eemaldamine, mille tekitasid põlevkivitehased aastatel 1930-1980. Puhastustööd on Eesti mõistes ainulaadsed, sest eelnevalt ei ole kordagi tegeletud nii...

VESKIMETSA- KOPLI/VOLTA ÕHULIINIDE ASENDAMINE MAAKAABLIGA

Tallinn, Eesti
Juhtum Projekti eesmärk oli asendada Tallinna linna läbiva Veskimetsa- Kopli ja Veskimetsa- Volta 110kV õhuliin maakaabliga. Kasutatud seadmed 3 tõstetavate...

KALARANNA SADAM

Tallinn, Eesti
Juhtum Enne mereäärse Kalaranna elamukvartali ehitust, tuli korda teha selle ühel küljel asuv vana ja lagunenud sadam. Sellejaoks oli vaja...

KANALISATSIOONI MÖÖDAJUHTIMINE KADAKA PUIESTEEL

Tallinn, Eesti
Juhtum Tallinna Vesi kuulutas 2019. aasta detsembris välja hanke Kadaka puiestee kanalisatsioonitorustiku avariiremondiks. Sama aasta augustis juhtus sellel lõigul suuremõõtmeline...

KÜTUSE – JA GAASISEKTORI MÖÖDAVOOLUTORUSTIK

Poola, Kramarzówka

Frakkimistoimingu turvalisuse tagamiseks kildagaasi puuraukudes vajas meie klient suure tõhususega pumpasid. Puhas vesi oli vaja juhtida tehismahutist, etappide kaupa, kindla ajavahemiku jooksul, 500 m kaugusele kõrguste vahe juures rohkem kui 7 meetrit. Vesi oli vaja enne pumpamist suletud režiimis töötavate pumpade abil tõhusalt segada happelise ainega. Seadmed: