Juhtum

Jääkreostuse eemaldamine, mille tekitasid põlevkivitehased aastatel 1930-1980. Puhastustööd on Eesti mõistes ainulaadsed, sest eelnevalt ei ole kordagi tegeletud nii suures mahus vooluveekogudes asuva jääkreostuse likvideerimisega.

Kasutatud seadmed

  • 3x BBA BA 150
  • 1x pioneer SL200
  • 3x betsy 125H
  • 1x BBA BA 100K

UPRENTi lahendus

Väiksemate jõeharude ülepumpamine ning suuremate jõgede mõõda voolu kanalitega ümber juhitud sektsioonide kuivendamine, et tööde teostajad saaks jõe sängist eemaldada reostunud pinnase.

Projekt arvudes

  • Kokku on eri aegadel olnud siiani projektis kasutusel 8 pumpa, mis on töötanud 257 päeva.