Uprent osutas põhjavee alandamise teenust eramu ehitamisel Vilniuses, Bebru tänaval.

Teenus koosnes:

  • projekti väljatöötamisest
  • Seadmete transpordist
  • Seadmete paigaldamisest
  • Seadmete rendist
  • Projekti järelvalvest
  • Demonteerimistöödest

Projekti kestus 4 kuud.

Projektis kasutati:

  • BBA PT 150 peaelektripump E
  • BBA PT 90 varu diiselpump

Selline pumpade konfiguratsioon valiti selleks, et tagada põhjavee pidev äravool kaeve- ja betoneerimistööde ajal. Nii hoiti ära isegi väikseim elektrienergia katkemisega põhjavee sissevool ehitusplatsile, mis võib mõjutada ehituse kestust ja põhjustada suuremaid ehituskulusid.