JUHTUM

Päästetööde korral on kliendi peamine kriteerium reageerimisaeg. Sel juhtumil tuli päästa vee alla vajunud parvlaev, et vältida selle täielikku uppumist. Arvestades pingelist olukorda ja ajapiirangut, pakkus UPRENT kliendile lahendused, mida on kasutatud analoogsetes olukordades aja kokkuhoiu eesmärgil, vähendades võimalikult palju arutlusteks, projekti väljatöötamiseks ja õigete seadmete valimiseks kuluvat aega.

SEADMED

• 3 tk. BBA BA 150
• 2 tk. Varisco 6” E
• 2 tk. generaator 16 kW
• 100 m D150 imivoolikuid
• 100 m D150 survevoolikuid
• 60 m 400 V 16 mm2 kaableid

UPRENTi LAHENDUS

Peamise nõude põhjal – tegutseda kohe – otsustas UPRENT äärmiselt suure lekkeohu vältimiseks kohale viia lisaks juba paigaldatud ja täiendavatele elektripumpadele (mis said toite generaatoritelt) võimsad mobiilsed diiselmootoriga pumbad.

PROJEKT ARVUDES

• teenuse osutamise aeg 2 päeva
• u 800 m3/h vooluhulk läbi lekke
• osales 4 töötajat
• pumbati 32 000 m3 vett
• 120 min kulus pumbasüsteemi paigalduseks