Juhtum:

Frakkimistoimingu turvalisuse tagamiseks kildagaasi puuraukudes vajas meie klient suure tõhususega pumpasid. Puhas vesi oli vaja juhtida tehismahutist, etappide kaupa, kindla ajavahemiku jooksul, 500 m kaugusele kõrguste vahe juures rohkem kui 7 meetrit. Vesi oli vaja enne pumpamist suletud režiimis töötavate pumpade abil tõhusalt segada happelise ainega. Seadmed:

1 tk Pioneer 300SM

3 tk BBA BA 150E

1 tk kütusemahuti 2500 l

HDPE-torustik DN 300

Uprent’i lahendus

Mahuti lähedale paigaldati veevarustuse põhipump Pioneer 300SM ning varupumpadeks kolm pumpa BA 150E. Kliendi nõudmisel rajati kahetoruline HDPE-torustik kogupikkusega 1000 m. Survetorude otsa paigaldati paremate omadustega vee saamiseks filtrid, et saada 3 km sügavuse gaasipuuraugu puurimisel frakkimistoimingu jaoks õige segu.

Frakkimist pakkus UPRENT ning see oli keeruline, kuna koosnes 6 etapist, mis nõudis kogu pumbasüsteemi katkematut ja tõrkevaba töötamist (kokku pumbati 8000 m3 segu). Projekti tõhusa täitmise järelevalvet teostasid UPRENT’i pädevad spetsialistid.

Projekti andmed:

teenust osutati 41 päeva

kaasatud oli 6 töötajat

1000 m HDPE-torustikku

suurim jõudlus 3600 m3/h

8000 m3 pumbatud vett