Juhtum:

Kórnikus asuva reoveepumpla remondi töövõtja vajas projekti käigus linnas reovee pidevaks pumpamiseks puhastusjaama.

Pumbasüsteemi ülesanne oli tekitada torustikus alarõhk enne reovee pumpamist ja väljalaskmist 1,5 kilomeetri kaugusel olevasse reoveepuhastisse, et töövõtja pääseks 11 m sügavusel asuvasse kambrisse.

Seadmed:

2 tk Hidrostal F10HD

1 tk Varisco Tan 2AL

1 tk BBA BA 100K

1 tk sagedusmuunduriga juhtpaneel

Terastorustik DN 500

Uprent’i lahendus

UPRENT paigaldas ja ühendas kahe päevaga pumplasse korralikult toimiva ajutise pumbasüsteemi. Varisco Tan 2AL vaakumpump tekitas imitorustikus piisava, 0,6baarise alarõhu. Kaks Hidrostal F10HD pumpa olid tõhusad reovee pumpamisel 7meetrise kõrgusvahe juures.

Lisaks varustas UPRENT süsteemi pumpade tööd kontrolliva PLC-konteineriga, mis tagas kliendile pumbasüsteemi võimalike tõrgete kohta SMS-de saatmise võimaluse 24 h ööpäevas.