JUHTUM

Meie klient “Aldesa Nowa Energia” Sp. z o.o. võitis ühe suurema kõrgepinge elektriliini ehitamisprojekti pakkumuse Poolas, millega kaasnes vajadus spetsialisti abi järele “0 tsükli” ehitusetapis. Päring esitati järgmiselt – tagada objekti kuivendamine 400 kV kõrgepinge elektriliini postide alusrajatistele Poolas Ostrołęka ja Olsztyn Mątki piirkonnas 140 km elektriliini ehitustööde käigus, mis hõlmas üle 200 ehitussüvendi. Töövõtja peab projekti käigus vajaduse korral tagama seadmete paigaldamise, jälgimise ja tankimise ning tehnilise nõustamise.

 SEADMED

• 50 tk. BBA PT 150
• 10 tk. BBA BA 100
• 5 tk. Varisco J2-180
• 300 tk. D100 teraskolletorit
• 1800 tk. nõeltfiltrit
• 2 000 m D100 survevoolikut

UPRENTi LAHENDUS

Iga ehitussüvendi jaoks töötati pärast juhtumi ja kliendi vajadustega tutvumist vastavalt geoloogilistele ja geograafilistele andmetele välja individuaalne projekt. Lisaks tehnilisele tasemele oli projekti täitmise kava keeruline, et tagada tööjõu edukas rotatsioon, seadmete kohaletoimetamine ja tankimine ning 24/7 järelevalve. UPRENT tagas teenuse kogu projekti käigus rohkem kui kahe aasta jooksul vastavalt kliendi vajadustele pärast kvaliteetse projekti kava väljatöötamist ja ülitäpset täitmist.

PROJEKT ARVUDES

• teenuse osutamise aeg 26 kuud
• osaleti 200 ehitussüvendi tegemisel
• kaasatud oli 40 töötajat
• tangiti 300 000 tonni kütust
• eemaldati 2 000 000 m3 põhjavett