JUHTUM 

Investeerimisprojekti evitamise osana. Rajatiste ja paigaldiste ehitamine halva õhu neutraliseerimiseks Sadyba kanali pumplas.

UPRENT rakendas ajavahemikul 15.01. – 21.03.2018. a HUSAR Sp z o.o. jaoks teenuse, mis seisnes kompleksse möödavoolu teostamises koos märja pumpla kambriosa teenusega remondiga.

SEADMED

4 tk Hidrostal F10HD

1 tükk BGS PBO 100

1 tk. Sagedusmuunduriga juhtpaneel (kuni 0,5 MW)

1 tk 240 kW generaator

Terastorustik DN 500

UPRENT’i LAHENDUS

Projektis kasutati reovee ajutiseks pumpamiseks nelja Hidrostal F10 pumpa võimsusega 970 m3/h. Pumpasid käitas automaatselt PLC juhtmahuti, mis kontrollib pumba töösagedust ja mis võimaldas projekti käigus seadme hooldusvaba kasutamist. Pumpade jadapaigutus võimaldas suurendada süsteemi võimsust maksimaalselt 4000 m3/h.

Reovesi pumbati vastuvõtukambrisse UPRENT’i tarnitud torus, mille läbimõõt oli 500 mm ja pikkus 120 m.

UPRENT andis hankija taotluse alusel reovee ajutisele pumplale ka avariitoiteseadme. Ülesande raames tarniti kõrgekvaliteediline 240 kW elektrigeneraator koos automaatikaseadme ja välise kütusepaagiga, mis võimaldab generaatori automaatset käivitamist elektrikatkestuse korral.

PROJEKTI ANDMED

Teenust osutati 60 päeva

Kaasatud oli 6 töötajat

2 sõidukit

Pumbatud reovee maht 4 000 000 m3