JUHTUM

AS tallinna Vesi poolt tellitud Tallinna kanalisatsiooni põhikollektori renoveerimistöödes osales meie klient Lemminkäinen. Takistusteta juurdepääsu tagamiseks kahjustunud kanalisatsioonitorustiku lõigule oli vaja kasutada mobiilset pumbajaama lahendust, et rajada reovee pidev möödajuhtimine.

SEADMED

• 2 tk. Pioneer 200 SL
• 1 tk. Pioneer 300 SM
• 1 tk. Hidrostal H12K
• 1 tk ABS XFP301
• 1 tk. BBA BA 100
• 2 tk Caprari KCM150LA
• 200 m D150 survevoolikuid
• 100 m D200 survevoolikuid
• 210 m D600 terastorustikku
• 160 m D400 terastorustikku

UPRENTi LAHENDUS

UPRENTi ülesandeks oli kiire pumbajaamade kohaletoimetamine ehitusplatsile, kuna detailprojekti ja tehnilise lahenduse tegemiseks ei olnud vastaval kliendile enam aega. Seadmete mobiliseerimine toimus kiiresti. Algstaadiumis paigaldati torud ja pumbasüsteemi paigaldusprotsessis liigutati 9 tonni kaaluvaid pumpasid. Pumbasüsteeme modifitseeriti projekti käigus mitu korda, et reguleerida neid vastavalt kliendi vajadustele ja keerukatele eesmärkidele.

PROJEKT ARVUDES

• teenuse osutamise aeg 24 kuud
• osales 12 töötajat
• 70 000 000m3 kanalisatsioonist juhiti mööda
• pumbasüsteem kaalus kokku 60 t