JUHTUM

Ettevõte OSTAS CELTNIEKS SIA võitis pakkumuse tsiviilehituse taristu ehitamiseks Lätis, Riias, NEW HANZA CITY multifunktsionaalses pargis. Uute tehnokommunikatsiooniliinide lõigud tuli ühendada olemasoleva kanalisatsioonsüsteemi põhitorustikuga. Kanalisatsiooni sisenemisava vabastamiseks tsiviilehituse taristutööde tegemiseks tuli rajada kanalisatsioonisüsteemi põhikollektori möödaviik.

SEADMED

• 4 tk. Hidrostal F10HD
• 1 tk. Pioneer 300 SM
• 1 tk. BGS PBO 100
• 1 tk. 120 kW generaator
• 5 m kõrge D500 metallist torustikusild
• 130 m D500 metallist torustikulõik

UPRENTi LAHENDUS

Esialgne idee kasutada kanalisatsioonikollektoris erinevaid sukelduspumpasid lükati ruumikitsikuse tõttu tagasi. Projekti jaoks ehitati spetsiaalne sisse- ja väljalaskekollektor, nii et seal kus võimalik, sai kasutada kuivtöörežiimil töötavaid sukelduspumpasid, et tagada vedeliku imamine seni, kuni edasisteks pumpamistöödeks sai kasutada vaakumpumpasid. Tänu telemeetrialahendustele oli pumbasüsteemi võimsust võimalik reguleerida eemalt täpsel ajal vastavalt otse põhikollektoris tehtud automaatsetele mõõtmistulemustele.

PROJEKT ARVUDES

• teenuse osutamise aeg 26 päeva
• mööda juhiti 8 000 majapidamise kanalisatsioon
• 7 töötajat
• 1 200 000 m3 kanalisatsiooni juhiti mööda
• d1600 vabavooluga kanalisatsioonikollektor juhiti d500 ajutisse torustikku