Juhtum

Tallinna Vesi kuulutas 2019. aasta detsembris välja hanke Kadaka puiestee kanalisatsioonitorustiku avariiremondiks. Sama aasta augustis juhtus sellel lõigul suuremõõtmeline avarii. Hilisemad uuringud näitasid, et 900 meetri ulatuses toru, oli väga halvas tehnilises seisukorras. Kuna remont oli võimalik ainult juhul, kui torus ei voolanud reovesi, tuli ehitada 1,2 km pikkune ajutine toru (d 600mm), mille kaudu juhiti remonditööde ajal reovesi ümber remonditava lõigu.

Kasutatud seadmed

 • 5 tk. Hidrostal F10K-H01 990m3/h
 • 3 tk. sagedusmuunduriga juhtpaneel
 • 4 tk. BUSCH RC 004 F vaakumpump
 • 2 tk. generaator 320kW koos kontrollmooduliga
 • 1 tk. kütusemahuti 2900l põhigeneraatorile
 • 1 tk. 2400l soojendusega kütusemahuti varugeneraatorile
 • 3 tk. 4,5m kõrge D600 metallist torusild
 • 1200 m D600 metallist torustikku

UPRENTi lahendus

Pumpla paigaldamiseks avati üks trassil olevatest kaevudest, kuhu paigutati pumpla imitoru koos tasemeanduritega, millelt saadava veetaseme info põhjal reguleerisid juhtpaneelid viiest Hidrostal F10K-H01 kuivrežiimis töötavast sukelpumbast koosneva pumpla käivitust ning tootlikkust. Samuti saadavad juhtkontpaneelid välja SMS alarme, kui peaks midagi juhtuma pumpadega või langeb veetase torustikus alla määratud miinimumtaseme.

Pumpla elektrivarustus tugines kahele 320kW diiselgeneraatorile, mis olid varustatud juhtmooduliga, mis põhigeneraatori tehnilise rikke või seiskumise korral käivitab automaatselt varugeneraatori.

Seoses tööde toimumisega talvekuudel oli varugeneraator lisaks varustatud akulaadija, jahutusvedeliku ja mootoriõli soojendusega ning küte oli paigaldatud ka kütusetorustikule ja kütusepaagile.

Pumpamisliin ristus pumpla ja lõpukaevu vahel 1 ristmiku ja 2 tänavaga, mille sulgemiseks kohalik omavalitsus luba ei andnud. Sellepärast tuli liini koostamisel rajada 3 torusilda, mis ületasid sõiduteed 4,5m kõrguselt teepinnast, et tagada vajalik läbipääs ka päästetehnikale ja veoautodele. Esimesed 2 torusilda sai varustatud ka vaakumklappidega, vältimaks sifooni efekti tekkimist kuna pumplast lõpukaevuni oli maapinna langus 18m.

Projekt arvudes

 • Teenuse osutamise aeg koos paigalduse ja demonteerimisega oli 70 kalendripäeva
 • Kaasatud  oli 8 töötajat
 • 2 hüdrokraanaga veoautot koos juhtidega, järel veetav korvtõstuk ning torusildade paigalduseks 2 kraanat
 • 3 nädalat planeerimist
 • 2,5 nädalat paigaldust
 • 14 poolhaagist materjalide ja seadmetega