Juhtum

Projekti eesmärk oli asendada Tallinna linna läbiva Veskimetsa- Kopli ja Veskimetsa- Volta 110kV õhuliin maakaabliga.

Kasutatud seadmed

  • 3 tõstetavate sulundotstega rakisekomplekti 6x4m 4,8m sügav
  • 2 tõstetavate sulundotstega rakisekomplekti 6x2m 2,4m sügav
  • 1 kõigist külgedest tõstetavate sulund elementidega rakisekomplekt 4×3,5m 3m sügav
  • 110 ajutise tee rajamiseks mõeldud plaati 2x3m, paksusega 47mm ja survetaluvusega 160t/m2

UPRENTi lahendus

Kaabli trass rajati kinnisel meetodil. Sellest hoolimata oli vaja puurimiseks rajada kaevikud, mis oleksid ilma rakisteta sisse varisenud, kuna pinnas oli valdavalt vesi- liiv ja savi. Trassi lõpus asusid paljud kaevikud sõidutee eraldusribadel ja sõiduradadel. Seal olid vajalikud kaevikute väiksed mõõtmed ja tugevad seinad, et tagada minimaalsete mõõtmetega töötsoon ning maksimaalne ohutus kaevikus töötavale meeskonnale ja mööduvatele autodele.

Trassi alguse osas asus suur osa kaevikuid haljasaladel. Tallinna linna tingimus töödega alustamiseks oli, et tööde lõppedes oleksid haljasalad sama heas korras, kui varem. Selle jaoks võtsime appi ajutise tee plaadid, mille abiga saime rajada kiirelt ja lihtsalt vastupidavad teed. Hiljem neid üles võttes jäid ära täiendavad kulutused pinnase korrastamisele.

Projekt arvudes

  • 270 päeva ohututes kaevikutes
  • 6 poolhaagist kaevikuraketiste ja ajutiste teeplaatidega
  • 12 spetsiaalselt projekti jaoks toodetud  elementi
  • 3 spetsialisti abi ja tugi