Projekti:

Investeerimisprojekti „Białystoki Gajowa ja Jarzębinowa tänava piirkonna reoveetorustiku ja -kambrite uuendamise“ osana realiseeris UPRENT Terkani jaoks 2018. aasta juulis teenuse, mis seisneb tervikliku möödavoolutorustiku rajamises koos teenuse pakkumisega uuendustööde ajaks.

Seadmed:

4 tk – Hidrostal F10HD

1 tk – ABS XFP301M

2 tk – Betsy 300

2 tk – BBA BA 150

2 tk sagedusmuunduriga juhtpaneeli

2 tk – generaator 200 kVA

2 tk – generaator 100 kVA

Terastorustik DN 500

Terastorustik DN 600

Terastorustik DN 150

Uprent’i lahendus

Suurima sissevooluhulgaga kambrisse paigaldati kolm suurt elektripumpa (2 x Hidrostal F10HD ja 1 x ABS XFP301M) ja üks vedelkütusega töötav varupump (Betsy 300). Teise, väiksema sissevooluhulgaga kambrisse paigaldati kaks suurt elektripumpa (Hidrostal F10HD) ja üks diiselkütusega töötav varupump (Betsy 300). Breednordi seadmed tagavad kestva elektrivarustuse.

UPRENT projekteeris kogu süsteemi 3D-mudeli ning pärast selle heakskiitmist Bialystoki kohaliku veevarustuse ja Bialystoki teede ametiga alustati möödavoolutorustiku rajamist. Torustiku paigaldamine nõudis kahe ajutise silla ehitamist üle tänavate viisil, mis võimaldab sujuvat liiklemist. Projekti käigus ostutus keeruliseks vee pumpamine pärast paduvihmasid.

Projekti andmed:

teenust osutati 23 päeva

kaasatud oli 8 töötajat

120 tonni abiseadmeid

paigaldustööde 24/7 järelevalve

230 m äravoolutorustikku

kaks 18meetrist torustikku üle tänavate

9 pumpa

suurim jõudlus 7600 m3/h