JUHTUM

Balti riikide suurima reovee puhastusjaama rekonstrueerimine toimus 2011. aastal, kui peatöövõtja VELVE SIA võitis linnaettevõtte Rīgas Ūdens SIA pakkumuse. Rekonstrueerimistööde käigus oli vaja aeg-ajalt ja järjest peatada kõik protsessid puhastusjaama pikimates lõikudes, vältides nii kogu linna reovee möödajuhtimist tehnoloogiliste basseinide vahel.

SEADMED

• 3 tk. Hidrostal I16K
• 3 tk. Hidrostal F10HD
• 1 tk. Hidrostal F12K-SS
• 1 tk. sagedusmuunduriga juhtpaneel (kuni 0,5 mW)
• 300 m D600 terastorusid
• 100 m D300 terastorusid

UPRENTi LAHENDUS

Luua mobiilne pumbajaam, kombineerides erineva tootlikkusega sukeldatavaid Hidrostali pumpasid. UPRENT koostas selle projekti jaoks spetsiaalse tehnilise lahenduse ja projekti ning määras seadmetel kasutatavad täpsed hüdraulilised näitajad. Kõige keerulisem oli süsteemi paigaldamine kaalu, rajatise takistuste ja juurdepääsu puudumise tõttu.

PROJEKT ARVUDES

• teenuse pakkumise aeg 5 kuud
• osales 7 töötajat
• maksimumvõimsus 9500 m3/h
• elektrikulu 100 000 EUR
• 800 000 elaniku reovesi juhiti trassist mööda