JUHTUM

Biomassi pumpamine on tavaline põllumajandusettevõtetes ja biogaasi tehastes, kus biomass on traktoritega ja teiste seadmetega kogumiseks liiga vedel või liiga tahke, et pumbata seda lihtsate tsentrifugaalpumpadega, mis majapidamistes olemas on. Sellel juhtumil pöördus klient UPRENTi poole, kui olukorra lahendamiseks kasutatud varasemad meetodid lahendust ei toonud.

SEADMED

• 1 tk. Dragflow EL 35 HC
• 1 tk. Hidrostal E05Q
• 1 tk. Proril stormy 455
• 1 tk. Varisco J70
• 100 m D100 vaakumvoolikut
• 100 m D150 survevoolikut

UPRENTi LAHENDUS

Pärast eelmise ettevõtte tehtud pumpamistööde analüüsimist leiti peamine probleem – biomassi ülemine kiht oli biogaasi reaktori mahutis kõvaks ja kihiliseks muutunud. Kõigepealt alustati olemasoleva segu tsirkuleerimist ning biomassi vedela kihi vool suunati kõvaks muutunud kihi vastu, et purustada selle struktuur. Pärast biomassi mitmetunnist tsirkuleerimist saadi ühtlane ja kergesti edastatav struktuur.

PROJEKT ARVUDES

• puhastamisteenuse osutamise aeg 2 päeva
• osales 4 töötajat
• 700 m3 segu juhiti mööda
• 5 h kulus süsteemi mobiliseerimiseks ja transportimiseks
• 20 töötundi kulus paigaldamiseks, lahtimonteerimiseks ja pumpamiseks