Juhtum

Enne mereäärse Kalaranna elamukvartali ehitust, tuli korda teha selle ühel küljel asuv vana ja lagunenud sadam. Sellejaoks oli vaja merepõhi veest tühjaks pumbata.

Kasutatud seadmed

  • 2 tk. Pump BBA BA150E D285 – tootlikkus kokku 950 m3/h
  • 30m imivoolikuid
  • 40m survevoolikuid
  • 2 tk. põhjafiltrid

UPRENTi lahendus

Aitasime oma tehnikaga alandada merevee taset Kalaranna sadama akvatooriumis, et ehitajal oleks võimalik renoveerida sadama kaid. Pumbad paigutasime kaldale, imivooliku pikkus pumba kohta oli 15 meetrit. Survevoolikud vedasime läbi ehitaja poolt püstitatud tammi merre.

Projekt arvudes

  • Pumbatud vee maht 55 000m3
  • Akvatooriumi tühjaks pumpamise aeg – 2 nädalat
  • Veetaseme madalal hoidmine ca. 2 kuud