Paljassaare kaldakaevu tühjendamine

Tallinn, Eesti
Paljassaare kaldakaevu renoveerimisel oli Uprent oma tehnikaga abiks kaldakaevu tühjendamisel ja veetaseme all hoidmisel.   Kasutatud seadmed 1x Pump AFEC TP-475,...

Kaeviku kuivendamine nõelfiltrite abil

Tallinn, Eesti
Aitame ehitajal nõelfiltrite abil kuivendada tulevase koolihoone vundamendi kaevikut.   Kasutatud seadmed 1x Elektriline pump GEHO ZD900 1x pump Impulse...

Maapinna kuivendamine Meistri tänava torutööde ajal

Tallinn, Eesti
Uprenti nõelfiltrite komplekti kasutati maapinna kuivendamiseks torutööde ajal.   Kasutatud seadmed 1x pump Impulse Yamuna IP-75 60x PVC nõelfiltrid

Kaeviku rakised Kalevi staadionil

Tallinn, Eesti
Uprenti kaeviku rakiseid kasutati Kalevi staadionil, kus remonditi staadioni alust läbiva reovee- ja Ülemiste järve puhastusjaama ülevoolu kollektorit.   Kasutatud...

Maapinna kuivendamine elamurajooni ehitamisel

Tallinn, Eesti
Uprenti renditehnikat kasutati Vikimõisa elamurajooni ehitamise alguses väga märja maapinna kuivendamiseks.   Kasutatud seadmed 2x pump Impulse Yamuna 1x pump...

Kaeviku rakised Poska tänava remonditöödel

Tallinn, Eesti
Poska tänava torustiku vahetuse käigus olid Uprenti rakised kasutusel, et tagada ehitajate turvalisus kaevikus.   Kasutatud seadmed 28 meetri kogupikkuses...

Tilgu sadama ehitus

Ilmandu, Harjumaa
Uprent OÜ aitas pumpadega Tilgu sadama ehitamisel akvatooriume tühjendada ja tühjana hoida. Kasutatud seadmed 1x Pump Pioneer 2xPump BA150E 80m...

Salmistu sadama ehitus

Salmistu, Harjumaa
Uprent OÜ pump aitab tühjendada Salmistu sadama akvatooriumi uue sadama ehituse ajal. Kasutatud seadmed Pump BBA BA150 E 20m survevoolikut...

Röamäe karjääri veetaseme alandamine

Järva maakond
Juhtum Röamäe kruusakarjääri veetaseme alandamine võimaldamaks Tallinn- Tartu maantee III lõigu rajamiseks ekskavaatorite abil materjali kaevandadamist.   Kasutatud seadmed 2x...

Balticconnectori gaasitoru ehitustööd

Juhtum Balticconnector on kahesuunaline gaasitrass, mille rajamise eesmärgiks oli ühendada Soome ja Baltikumi gaasivõrgud. Trassi rajamist alustati 2018. aastal ning...

Põhjavee langetamine eramu ehitusel Vilniuses, Bebru tänaval

Vilniuses

Põhjavee langetamiseks eramu ehitusel Vilniuses, Bebru tänaval, Uprent osutas põhjavee alandamise teenuseid.

PURTSE JÕE JÄÄKREOSTUSE LIKVIDEERIMINE

Purtse, Ida-Virumaa
Juhtum Jääkreostuse eemaldamine, mille tekitasid põlevkivitehased aastatel 1930-1980. Puhastustööd on Eesti mõistes ainulaadsed, sest eelnevalt ei ole kordagi tegeletud nii...

VESKIMETSA- KOPLI/VOLTA ÕHULIINIDE ASENDAMINE MAAKAABLIGA

Tallinn, Eesti
Juhtum Projekti eesmärk oli asendada Tallinna linna läbiva Veskimetsa- Kopli ja Veskimetsa- Volta 110kV õhuliin maakaabliga. Kasutatud seadmed 3 tõstetavate...

KALARANNA SADAM

Tallinn, Eesti
Juhtum Enne mereäärse Kalaranna elamukvartali ehitust, tuli korda teha selle ühel küljel asuv vana ja lagunenud sadam. Sellejaoks oli vaja...

KANALISATSIOONI MÖÖDAJUHTIMINE KADAKA PUIESTEEL

Tallinn, Eesti
Juhtum Tallinna Vesi kuulutas 2019. aasta detsembris välja hanke Kadaka puiestee kanalisatsioonitorustiku avariiremondiks. Sama aasta augustis juhtus sellel lõigul suuremõõtmeline...

KÜTUSE – JA GAASISEKTORI MÖÖDAVOOLUTORUSTIK

Poola, Kramarzówka

Frakkimistoimingu turvalisuse tagamiseks kildagaasi puuraukudes vajas meie klient suure tõhususega pumpasid. Puhas vesi oli vaja juhtida tehismahutist, etappide kaupa, kindla ajavahemiku jooksul, 500 m kaugusele kõrguste vahe juures rohkem kui 7 meetrit. Vesi oli vaja enne pumpamist suletud režiimis töötavate pumpade abil tõhusalt segada happelise ainega. Seadmed:

HÜDROTERMILISE PUIDUTÖÖTLEMISE MAHUTI PUHASTAMINE

Riia, Läti

Suurim vineeritootja, Latvijas Finieris, teeb igal aastal madalhooajal tehnoloogilise pausi. Väikeste tootmismahtude juures tehakse sel ajal korralised hooldustööd, ennetavad remonditööd ja erinevate mahutite ja hoidlate puhastustööd. UPRENTile pakuti osalemist palkide eelleotusbasseini puhastamisel.

AJUTISE ELEKTRIVARUSTUSE LAHENDUSED „KUBANA” MUUSIKAFESTIVALIL

Riia, Läti

“KUBANA” muusikafestival toimub Riia kesklinnas kogu maad läbiva suurima jõe saarel. Festivali ajal esineb palju artiste erinevatel lavadel mitme päeva jooksul ning nad lahutavad publiku meelt erineval moel. UPRENTi osa festivalil on tagada festivali ajal elektrivarustus lavadel, meelelahutuspunktides ja kogu ürituse territooriumil.

AJUTISE ELEKTRIVARUSTUSE LAHENDUSE PAKKUMINE “STARO RIGA 2016” VALGUSFESTIVALI AJAL

Riia, Läti

Riia linnavalitsus korraldab koostöös partneritega GACO SIA ja NA SIA suurejoonelist ja ulatuslikku valgus- ja helifestivali “Staro Riga”. Festivalinädala ajal seatakse Riias erinevatesse kohtadesse hoonete seintele ja muudele linnaelementidele audiovisuaalseid installatsioone, projektsioone ja 3D visualisatsioone. Arvestades festivali lühikest aega, tuleb iga punkt varustada ajutisest toiteallikast – elektrigeneraatorist – pärineva elektrivarustusega.

PARVLAEVA PÄÄSTETÖÖD

Tallinn, Eesti

Päästetööde korral on kliendi peamine kriteerium reageerimisaeg. Sel juhtumil tuli päästa vee alla vajunud parvlaev, et vältida selle täielikku uppumist. Arvestades pingelist olukorda ja ajapiirangut, pakkus UPRENT kliendile lahendused, mida on kasutatud analoogsetes olukordades aja kokkuhoiu eesmärgil, vähendades võimalikult palju arutlusteks, projekti väljatöötamiseks ja õigete seadmete valimiseks kuluvat aega.

KANALISATSIOONI MÖÖDAJUHTIMINE

KANALISATSIOONI MÖÖDAJUHTIMINE RIIAS

Riia, Läti

Ettevõte OSTAS CELTNIEKS SIA võitis pakkumuse tsiviilehituse taristu ehitamiseks Lätis, Riias, NEW HANZA CITY multifunktsionaalses pargis. Uute tehnokommunikatsiooniliinide lõigud tuli ühendada olemasoleva kanalisatsioonsüsteemi põhitorustikuga. Kanalisatsiooni sisenemisava vabastamiseks tsiviilehituse taristutööde tegemiseks tuli rajada kanalisatsioonisüsteemi põhikollektori möödaviik.

KÕRGEPINGE ELEKTRILIINI EHITUSKOHA KUIVENDAMINE

Poland, Olsztyn-Sczytno-Ostroleka

Meie klient “Aldesa Nowa Energia” Sp. z o.o. võitis ühe suurema kõrgepinge elektriliini ehitamisprojekti pakkumuse Poolas, millega kaasnes vajadus spetsialisti abi järele “0 tsükli” ehitusetapis. Päring esitati järgmiselt – tagada objekti kuivendamine 400 kV kõrgepinge elektriliini postide alusrajatistele Poolas Ostrołęka ja Olsztyn Mątki piirkonnas 140 km elektriliini ehitustööde käigus, mis hõlmas üle 200 ehitussüvendi. Töövõtja peab projekti käigus vajaduse korral tagama seadmete paigaldamise, jälgimise ja tankimise ning tehnilise nõustamise.

KESKPUMPLA SADYBA REMONT

Poland, Kolo

Investeerimisprojekti evitamise osana. Rajatiste ja paigaldiste ehitamine halva õhu neutraliseerimiseks Sadyba kanali pumplas.

BUDIMEX BIAŁYSTOKI MÖÖDAVOOLUTORUSTIK

Poola, Białystok

Klient vajas Białystokis Niepodległości trassi rajamisel uue reoveetorustiku ehitamisel reovee pumpamise ajutist ja tõhusat lahendust. Ülesanne nõudis UPRENT’ilt erineva mahu ja tarneajaga lahendusi. Tellimuse sisuks olid ka varuseadmed, 24/7 järelevalve ja tankimine.

BYPASS W BIAŁYMSTOKU JARZĘBINOWA/GAJOWA

Polija, Bjalistoka

Investeerimisprojekti „Białystoki Gajowa ja Jarzębinowa tänava piirkonna reoveetorustiku ja -kambrite uuendamise“ osana realiseeris UPRENT Terkani jaoks 2018. aasta juulis teenuse, mis seisneb tervikliku möödavoolutorustiku rajamises koos teenuse pakkumisega uuendustööde ajaks.

KÓRNIK HYDRO-MARKO

Poola, Kórnik
Juhtum: Kórnikus asuva reoveepumpla remondi töövõtja vajas projekti käigus linnas reovee pidevaks pumpamiseks puhastusjaama. Pumbasüsteemi ülesanne oli tekitada torustikus alarõhk...

BIOMASSI PUMPAMINE BIOGAASI TOOTMISTEHASES

Vidzeme, Läti

Biomassi pumpamine on tavaline põllumajandusettevõtetes ja biogaasi tehastes, kus biomass on traktoritega ja teiste seadmetega kogumiseks liiga vedel või liiga tahke, et pumbata seda lihtsate tsentrifugaalpumpadega, mis majapidamistes olemas on. Sellel juhtumil pöördus klient UPRENTi poole, kui olukorra lahendamiseks kasutatud varasemad meetodid lahendust ei toonud.

SÜVENDUSTÖÖD RIIAS

Riia, Läti

Tavaliselt otsustavad kliendid süvendusteenuseid kasutada karjääris veealuseks kaevandamiseks. Sel juhul oli vastavalt kliendi vajadusele suurendada Lätis Riia piirkonnas olmeprügilat ja võimalus kaevandada vee-aluseid mineraale ja vedada need kuhjadesse.

KANALISATSIOONI PÕHIKOLLEKTORI RENOVEERIMINE TALLINNAS

Tallinn, Eesti

AS tallinna Vesi poolt tellitud Tallinna kanalisatsiooni põhikollektori renoveerimistöödes osales meie klient Lemminkäinen. Takistusteta juurdepääsu tagamiseks kahjustunud kanalisatsioonitorustiku lõigule oli vaja kasutada mobiilset pumbajaama lahendust, et rajada reovee pidev möödajuhtimine.

BOLDERAJA REOVEE PUHASTUSJAAMA REKONSTRUEERIMINE

Riia, Läti

Balti riikide suurima reovee puhastusjaama rekonstrueerimine toimus 2011. aastal, kui peatöövõtja VELVE SIA võitis linnaettevõtte Rīgas Ūdens SIA pakkumuse. Rekonstrueerimistööde käigus oli vaja aeg-ajalt ja järjest peatada kõik protsessid puhastusjaama pikimates lõikudes, vältides nii kogu linna reovee möödajuhtimist tehnoloogiliste basseinide vahel.