Lisainfo

Ühendus
Displacement

0,5 l/rev

Tootlikus

22 m3/h

Engine speed

750

Ava asetus/Malm 90

X

Stainless steel 90

Ava asetus/Malm 180
Stainless steel 180