Lisainfo

Ühendus
Displacement

0,23 l/rev

Tootlikus

15,6 m3/h

Engine speed

1150

Ava asetus/Malm 90

X

Ava asetus/Malm 180
Stainless steel 90

x