VEEVARUSTUS JA KANALISATSIOON

UPRENT on spetsialiseerunud veevarustuse ja kanalisatsiooni lahendustele juba mitu aastat ja on entusiastlik uute lahenduste väljatöötamise suhtes projektidele, mis vajavad individuaalset lähenemist.

UPRENT’i renditavate toodete valikus olevad seadmed pakuvad erinevaid pumpamislahendusi:

  • Reovee pumpamine
  • Settinud muda pumpamine
  • Saastunud, kuuma või söövitava reovee pumpamine
  • Liivase, mudase või tahkeid osakesi sisaldava vee pumpamine