SADAMAD

Tööd sadamas nõuavad aluse kiiret ja turvalist osalemist. UPRENT’i pumpade valik pakub lahendusi laevade ballastimiseks vee sisse- ja väljapumpamisega, et manipuleerida laeva kõrgusega lastimise ja lossimise lihtsustamiseks sadama territooriumil. UPRENT’i pumpade valik võimaldab teostada laevamahutitest reo- ja heitvee eemaldamist, samuti mitmeid muid ülesandeid:

  • Pargaste lastimine ja lossimine
  • Pilsivee pumpamine, pesemine
  • Sadama ja kaiesise süvendamine
  • Tiikide, jõgede ja järvede puhastamine
  • Randade taastamine
  • Geotoru ja geotekstiili projektid