MÄETÖÖSTUS

Rahvusvaheliselt tunnustatud lahendused, mis on igale kliendile individuaalselt kohandatud, tagades kvaliteetsed tulemused liiva ja teiste maavarade kaevandamisel, samuti veekogude kuivendamisel ja süvistamisel.

UPRENT’i spetsialistid leiavad parima lahenduse järgmistele rakendustele:

 • Liiva ja kruusa kaevandamine
 • Aheraine kogumistiikide süvendamine
 • Kulla rikastamisjäätmete taaskasutamine
 • Maa-aluse muda kogumistiigid
 • Rauamaagijääkide taaskasutamine
 • Põlevkivikaevandusjääkide taaskasutamine
 • Muda eemaldamine avakaevanditest
 • Purusti kollektorid
 • Jahvatusala kollektorid
 • Flotatsiooniala
 • Veokipesu kollektorid
 • Tihke materjali eemaldamine