KESKKONNAJUHTIMINE

Ehitustööde käigus või avariide tagajärjel lekkivad vedelikud imenduvad tavaliselt maapinda ja seeläbi ka põhjavette. Selline veekiht võib kanda saastunud osakesed mitme kilomeetri kaugusele, eemale hädaolukorra tekkekohast.  Sageli kannab põhjavesi reostuse edasi avatud veehoidlasse, kus on selle levikut veelgi raskem ennustada.

UPRENT pakub kiireid ja tõhusaid lahendusi põhjavee käitlemiseks:

  • Vedeliku käitlemine
  • Saastunud ala piiritlemine
  • Käideldud vee tagasijuhtimine pinnasesse
  • Mõõtmiste teostamine enne ja pärast protsessi algust, võimaldades saastunud ala seisundi järelvalvet kaughalduse teel ka mitu kuud pärast intsidendi tagajärgede kõrvaldamist.