EHITUS

Lai valik pumpasid, kuivendussüsteeme, kraavitoestussüsteeme ja muid ehitusseadmeid teeb UPRENT’ist usaldusväärse partneri, kellele tasub usaldada ehitustööde tehnilised lahendused. UPRENT on kogenud ja tehniliselt võimeline leidma individuaallahendusi erinevatele projektidele:

  • Süvendite, kanalite või tiikide drenaaž
  • Põhjaveeärastus dreenidega
  • Reovee pumpamine
  • Veevarustus kaevudest või kanalitest
  • Betoonivalu ja pesubetooni pesemine
  • Bentoniidi ja puurimismuda ringlus
  • Reo- ja heitvee pumpamine
  • Ranniku süvendustööd