HORISONTAALNE DRENAAŽ

Kasutasime savises pinnases horisontaalset drenaaži. Tegemist on lahendusega, mis asendab nõelilter kuivendust savistes ning vähese filtratsiooniga pinnastes.