28 Jul 2016

Maakri kvartal

Vundamendi postide rajamiseks oli vaja peatada  pinnasevesi ning hoida kaevik kuivana. Kuigi esines ka mõningal määral savi kihte, suutsid nõelfiltrid oma töö ära teha.

Maakri kvartal