Süvendustööd Riias

JUHTUM
Tavaliselt otsustavad kliendid süvendusteenuseid kasutada karjääris veealuseks kaevandamiseks. Sel juhul oli vastavalt kliendi vajadusele suurendada Lätis Riia piirkonnas olmeprügilat ja võimalus kaevandada vee-aluseid mineraale ja vedada need kuhjadesse.

SEADMED
• 1 tk. DRF-C1M
• 1 tk. Dragflow EL1204HC
• 1 tk. BBA BA80
• 1 tk. generaator 130 kW
• 200 m D250 plastiktorud
• 15 m D250 survevoolikut

UPRENTi LAHENDUS
Hoidla põhja puhastamisel pöörati kõige suuremat tähelepanu puhtusele ja töö täpsusele, süvendamisel eemaldati peamiselt veealuseid mineraale, seega pöörati tähelepanu võimsusele – m3/h. Sel juhtumil otsustas UPRENTi meeskond paigaldada elektrimootoriga pumbaga süvendaja, süvendamismahtu suurendati kõrgsurve rõngasjoaga.

PROJEKT ARVUDES
• teenuse osutamise aeg 1 kuu
• väljakaevamise maht 40 000 m3
• osales 3 töötajat
• süvendamiseks kulus 300 töötundi
• tehti 3 geodeetilist mõõtmist
• 7 h kulus süvendaja paigaldamiseks ja ettevalmistustöödeks pärast seadmete kohaletoimetamist projekti toimumispaika

Aasta:
2016
Asukoht:
Riia, Läti
Töötajate arv:
4
Projekti kestus:
4 kuud

Vt samuti: