REOVEE PUMPLA RENOVEERIMINE

JUHTUM

Wielkopolskie vojevoodkonnas renoveeriti reovee pumpla 2017. aastal, kui Uprent võttis üle vastutuse reovee ajutise pumpamise eest. Ülesanne oli renoveerimise ajaks reovesi olemasolevast pumplast mööda suunata, ehitada välja pumpamise asendussüsteem ja luua ühendus olemasoleva paigaldisega. Reovett pumbati umbes 1 km kauguselt.

SEADMED

1 tükk BBA BA100K

1 üksus Hidrostal E05Q

1 tükk. Juhtimissüsteem

1 üksus. Varutoite süsteem

Terastorustik

UPRENT'i LAHENDUS

Projekti vajadusteks ühendati Hidrostali sukel- ja BBA pöördpumbad. UPRENT koostas tehnilise projekti ja projektijuhtimise projekti ning määras töö tegemiseks vajalikud täpsed hüdraulilised parameetrid. Ülesanne nõudis erilist tähelepanu reovee pumpamise märkimisväärse kauguse (umbes 1 km) ja kõrguste erinevuse tõttu.

PROJEKTI ANDMED

Teenust osutati rohkem kui 2 kuud

Kaasatud oli 3 töötajat

1 sõiduk

Suurim tootlikkus oli 500 m3/h

Pumpla teenindas 20 000 elanikku

Aasta:
2017
Asukoht:
Poland, Warsaw
Töötajate arv:
3
Projekti kestus:
2 kuud

Vt samuti: