Projektid

UPRENT on mitmesuguste pumpamisprojektide usaldusväärne partner. Meie kogemused ja teadmised ning parima kvaliteediga ulatuslik seadmepark lubab meil efektiivselt ellu viia keerulisi pumpamisprojekte. Pärast iga konkreetse projekti andmete hindamist soovitame kõige sobivamat pumpamislahendust, tarnime seadmed ehitusplatsile, paigaldame pumpamissüsteemid ja tagame tehnilise hoolduse.

Kórnik HYDRO-MARKO

Kórnikus asuva reoveepumpla remondi töövõtja vajas projekti käigus linnas reovee pidevaks pumpamiseks puhastusjaama.Pumbasüsteemi ülesanne oli tekitada torustikus alarõhk enne reovee pumpamist ja väljalaskmist 1,5 kilomeetri kaugusel olevasse reoveepuhastisse, et töövõtja pääseks 11 m sügavusel asuvasse kambrisse.

KÜTUSE - JA GAASISEKTORI MÖÖDAVOOLUTORUSTIK

Frakkimistoimingu turvalisuse tagamiseks kildagaasi puuraukudes vajas meie klient suure tõhususega pumpasid. Puhas vesi oli vaja juhtida tehismahutist, etappide kaupa, kindla ajavahemiku jooksul, 500 m kaugusele kõrguste vahe juures rohkem kui 7 meetrit. Vesi oli vaja enne pumpamist suletud režiimis töötavate pumpade abil tõhusalt segada happelise ainega.

BIAŁYSTOKI JARZĘBINOWA/GAJOWA MÖÖDAVOOLUTORUSTIK

Investeerimisprojekti „Białystoki Gajowa ja Jarzębinowa tänava piirkonna reoveetorustiku ja -kambrite uuendamise“ osana realiseeris UPRENT Terkani jaoks 2018. aasta juulis teenuse, mis seisneb tervikliku möödavoolutorustiku rajamises koos teenuse pakkumisega uuendustööde ajaks.

Budimex Białystoki möödavoolutorustik

Klient vajas Białystokis Niepodległości trassi rajamisel uue reoveetorustiku ehitamisel reovee pumpamise ajutist ja tõhusat lahendust. Ülesanne nõudis UPRENT'ilt erineva mahu ja tarneajaga lahendusi. Tellimuse sisuks olid ka varuseadmed, 24/7 järelevalve ja tankimine.

REOVEE PUMPLA RENOVEERIMINE

Wielkopolskie vojevoodkonnas renoveeriti reovee pumpla 2017. aastal, kui Uprent võttis üle vastutuse reovee ajutise pumpamise eest. Ülesanne oli renoveerimise ajaks reovesi olemasolevast pumplast mööda suunata, ehitada välja pumpamise asendussüsteem ja luua ühendus olemasoleva paigaldisega. Reovett pumbati umbes 1 km kauguselt.

KESKPUMPLA SADYBA REMONT

Investeerimisprojekti evitamise osana. Rajatiste ja paigaldiste ehitamine halva õhu neutraliseerimiseks Sadyba kanali pumplas. UPRENT rakendas ajavahemikul 15.01. – 21.03.2018. a HUSAR Sp z o.o. jaoks teenuse, mis seisnes kompleksse möödavoolu teostamises koos märja pumpla kambriosa teenusega remondiga.

Kõrgepinge elektriliini ehituskoha kuivendamine

200 ehituskaevendi kuivendamine elektriliinide postialuste ehitamiseks kogupikkusega 140 km.

Kanalisatsiooni möödajuhtimine riias

Paigaldatud pumbasüsteem (ette nähtud just selle projekti jaoks) ainulaadsele lahendusele.

Kanalisatsiooni põhikollektori renoveerimine tallinnas

Kanalisatsioonitrassi rekonstrueerimistööd hõlmasid ajutise kanalisatsioonitrassi ehitamist kogupikkusega 70 m.

Parvlaeva päästetööd

Päästetöödeks kasutas UPRENT seitset pumps, et tuua laev tagasi pinnale nii kiiresti kui võimalik.

Ajutise elektrivarustuse lahenduse pakkumine “staro riga 2016” valgusfestivali ajal

UPRENT'i meeskond varustas valgusfestivali „Staro Rīga 2016“ suurimate elektriseadeldistega linnakeskkonnas.

Ajutise elektrivarustuse lahendused „kubana” muusikafestivalil

UPRENTi osa festivalil on tagada festivali ajal elektrivarustus lavadel, meelelahutuspunktides ja kogu ürituse territooriumil.

Hüdrotermilise puidutöötlemise mahuti puhastamine

Hüdrotermiliseks töötlemiseks kasutatavate mahutite üldpuhastuse käigus tuli eemaldada must vesi, liiv ja puukoored, mis olid pärast puidu töötlemist mahutitesse jäänud.

Süvendustööd Riias

Süvendustööde käigus Riias pakkus UPRENT'i meeskond kliendile süvendustöid karjääri ja prügila laiendamiseks.

Bolderaja reovee puhastusjaama rekonstrueerimine

UPRENT osales biopuhastusjaama rekonstrueerimistöödes.

Biomassi pumpamine biogaasi tootmistehases

Selle projekti raames pakkus UPRENT biomassi pumpamise teenust kollektorite puhastustööde teostamiseks.