Kanalisatsiooni- ja reoveepumbad

Tööstuspumbad sobivad reovee, heitvee, muda ja muude suuri tahkeid osakesi sisaldavate tihedate vedelike käitlemiseks. Selliseid pumpasid saab kasutada ehitusplatsidel, tööstuspiirkondades, süvendus- ja kaevandustöödel, samuti kohalike omavalitsusüksuste korraldatud töödes.

Nimi
BBA BA 100K
BBA BA 150 E
BBA BA 300K D
Pioneer 200SL
Pioneer 300SM
Varisco 6D
Varisco 4E
Varisco JE 12
Hidrostal E05Q
Hidrostal F10HD
Hidrostal H12K-SS
Hidrostal I16K
PRORIL Gomax 475

Helistage meile: +372 58557754